Adem Özbay Blog

Edebiyat, Sanat, Düşünce ve Yaşamak Üzerine

Nietzsche‘yi sevmeyeniniz var mı? Hiç ‘evet’ sesi gelmedi. ‘Nietzsche sevilmez mi?’ dediğinizi duyar gibiyim. Nietzsche’yi sevmesi gerekenlerin başında İslam aydınları olması gerekirken pek ondan haz etmezler. Ama bence Nietzsche okkalı bir adamdır. Bol bol okuyalım, anlamaya çalışalım, zihnimizi onunla yoralım derim!
Bir kez yürünmüş bir yola düşenlerin sayısı çoktur, hedefe ulaşan az.
*

Sizin kökeniniz , nereden geldiğiniz değildir.bundan sonra onurunuzu oluşturan , tersine nereye gittiğinizdir.

*

Ahlaka boyun eğme, bir hükümdara boyun eğme gibi kolece ya da mağrur ya da çıkarcı ya da teslimiyetçi ya da budala bir heyecan ya da düşüncesizlik ya da umutsuzluk eylemi biçiminde olabilir. Bu tür boyun eğme aslında ahlaksal değil.

*
Acı çeken birisi için, gözlerini kendi açısından başka bir yere çevirebilmek baş döndürücü bir mutluluk olmalı.
*
Hep öğrenci kalan, öğretmenine borcunu kötü ödüyor demektir.
*

Geliştirmiş olduğumuz tüm değerler, dünyanın gerçek doğasını görmemizi engellemek amacıyla geliştirilmiş araçlardan başka hiçbir şey değildirler.

*

Ah, buldum onu kardeşlerim! İşte, en yüce dorukta kanıyor sevinç pınarı benim için! Burada, hiçbir ayak takımının benimle birlikte içemeyeceği bir yaşam var! Akışın nerdeyse pek yoğun geliyor bana, ey haz pınarı! Doldurayım derken, sık sık yeniden boşaltıyorsun kadehi!

*

Derin olduğunu bilen kimse kolay anlaşılır olmaya çalışır, kalabalıkta derin görünmekten hoşlanan kimse ise anlaşılmaz olmaya çalışır. Kalabalık dibini göremediği herşeyi derin sanır çünkü.!

*
Nietzsche

Mutluluk hedef değildir.tersine kudret duygusu hedeftir. İnsanın ve insanlığın içinde müthiş bir güç kendini deşarj etmek , yaratmak istemektedir.o, hiçbir zaman mutluluk hedefi olmayan patlamaların kesintisiz zinciridir.

*

Bu dünya başlangıcı ve sonu olmayan güçten bir canavardır.büyüklüğün , güç büyüklüğünün çelikten sabit bir toplamıdır.o , ne daha büyür ne de daha küçülür.kendini tüketmez.tersine sadece değişir ama bütün olarak değişmez derecede büyüktür

*

Söz dinleyen, kendini duymaz !

*

Çoğu insan art niyetli olamayacak kadar kendisiyle meşguldür.

*

Kimse öfkeli insan kadar çok yalan söyleyemez.
*

Yüksek sesle konuşanlar ince konuları düşünemez.

*

İnsan dilediği kadar bilgisiyle sisinip dursun, dilediği kadar nesnel görülsün, boşuna! Sonunda her zaman ancak kendi yaşam öyküsünü elde edecektir.

*

Cahil toplumla seçim yapmak, okuma yazma bilmeyen adama hangi kitabı okuyacağını sormak kadar ahmaklıktır.

*

En iyisi, sevinmeyi öğrenelim; böylece başkalarına acı vermeyi ve acıları düşünmeyi unuturuz.

*

Yüksek dağda buz içinde gönüllü yaşamaktır felsefe.

*
Kanmışlıklar, yalanlardan daha tehlikeli düşmanlarıdır.
*

Bizi ıslah edebilecek tek şey nedir? Kusursuzu görmek..

*

En gizliler!, en güçlüler!, en korkusuzlar!, en yarıgeçemsiler!, bir ışık istermisiniz? Bu dünya kudrete yönelik iradedir. Bunun dışında hiçbir şey değildir. Bizzat sizde kudrete yönelik iradesiniz. Bunun dışında hiçbir şey değilsiniz!

*

Damların üstünde yükselen kuleleri görmek için , şehri terk etmen gerekir.

*

Ahlaksal olay yoktur, yalnızca olayların ahlaksal yorumu vardır.

*

Deliliğini topluma kabul ettirebilene dahi derler; ben ettiremedim,,, timarhanede..yim.. Güldüler. “aklın fazlası cehennem” dedim,,, güldüler. “her çocuk tanrı’nın gönderdiği bir peygamberdir ve unuturuz büyüyünce peygamber olduğumuzu, gider bir öğretmen oluruz, işçi, mühendis, memur” dedim, güldüler. Şehir cereyanına bağladılar beni.. Güldüler ..

*

İyi olan nedir? Kudret hissini , kudret iradesini , insanın içindeki kudreti yükselten her şey! Kötü olan nedir? -zaaftan çıkan her şey!

*
Ahlak; uzun, korkusuz bir sahtekarlıktır.
*

İnsan, hayvanla ustinsan arasına gerilmiş bir iptir, uçurum üstünde bir ip.

*

Merhameti öldürün.

*

Eğer hizmetkâr olacaksan, senin hizmetinden en iyi faydalanacak olanı bul!

*
En yüksek umutlarını kaybeden soylular tanıdım ben. Ruh , şehvettir! Böyle derlerdi. Bu sırada kırıldı ruhların kanatları; şimdi yerlerde sürünüyor ruhları ve kirletiyor kemirdiği her şeyi. Bir zamanlar kahraman olmayı düşünüyorlardı. Şehvet düşkünüler şimdi. Kahraman, artık onlar için bir kasvet ve dehşet! Fakat sevgim ve umudumla sana yemin ederim: terk edip gitme ruhundaki kahramanı! Kutlu tut en yüksek umutları!
*

Ümit mi? Ümit en son kötülüktür.! Ümit kötülüklerin en kötüsüdür, çünkü işkenceyi uzatır.

*

Tanrı oldu: insana acımasından oldu tanrı.

*

Akıl hastanesini ziyaret etmek, inancın ne kadar boş birşey olduğunu gösterir.

*

Doğaya her türden aykırılık, günahtır. En günahkar insan, rahiptir; o, doğaya aykırılığı öğretir. Rahibe gösterilecek olan, nedenler değildir, timarhanedir.

*

Neysen o ol.

*
nietzsche-yazdikleri
Nietzsche Kimdir?
Tam adı “Friedrich Wilhelm Nietzsche” olan ve günümüzde modern felsefenin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Nietzsche, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de en çok “Tanrı öldü” sözüyle bilinmektedir.
Birçok insanın t-shirtlerine yazdırdığı, poster yaparak duvarına astığı veya rozet olarak bir aksesuar şeklinde yanında taşıdığı bu ünlü sözün sahibi olan Nietzsche, kendine ait birçok farklı fikir geliştirmiş Alman bir “varoluşçu” filozoftur.
1844 yılında dünyaya gelen günümüzde Postmodernizmden Alman felsefesine, postyapısal felsefeden psikanalize pek çok farklı ekolle birlikte anılan Nietzsche, tartışmasız Batı felsefesinin en önemli ve en üretken isimlerinden biridir. Bilinçaltına dair fikirleri günümüzde dahi ilgi çekmekte ve kendi adıyla anılan Perspektivizm kavramıyla felsefenin yöntemsel konumuna dair fikirler ortaya atmıştır.
Yaşadığı dönemin felsefi bakış açısından tamamen farklı olan ve bu nedenle de kısa süre zarfında felsefe çevrelerinin dikkatini çeken Wilhelm Nietzsche, insan akılcılığını esas alan felsefi düşünceler geliştirmiştir. Tanrı’nın uzun süre öldüğünü iddia eden Nietzsche, insanoğlunun yaşamında dünya denen bu yalnız gezegen kadar tek başına kaldığını söylemiştir.
Nietzsche’e göre insanoğlu artık Tanrı’dan bir şeyler istemek ve yüce bir gücün kendilerine vereceği büyük nimetlerin hayalini kurmayı bir kenara bırakmalıdır. Bu nedenle insanların dünya yaşamına odaklanmasını ve Tanrı’dan bekledikleri istekleri bizzat kendilerinin gerçekleştirmeye çalışmasını dile getirmiştir. Bu durumun Nietzsche tarafından “düşünce ile yaşam arasında bağlantı kurma” olarak da ifade edilir.
İnsanlığın ilerlemesine dair fikirler de ortaya atan Nietzsche, toplumu “sürü ve egemenler” olarak iki temel sınıfa indirgemiştir. Kendi düşüncesine göre sürü kategorisine giren insanların bir kısmı egemen kesimin ülküleri doğrultusunda feda edilebilir. Zira Nietzsche’e göre; sürü olarak tanımlanan bu insanların bu dünyadaki amacı da zaten “güçlü olduğunun bilincinde olan ve çevresindeki gerçeklikleri kendi aklını kullanarak ayırt edebilen” egemen insanların amaçlarına hizmet etmektir.
Bir başka değişle Nietzsche, egemen insanı gerçekliği kendi başına saptayabilen ve güçlü olmaya doğuştan iradesi olan kişi olarak tanımlamaktadır. Nietzsche insanoğlunun asıl amacının yaşamaya devam etmek değil, daha fazla güç elde ederek konumunu yüceltmek olduğunu düşünmüştür.
Din felsefesinden bilimsel görüşe, çağdaş ve popüler kültürden ahlak felsefesine birçok farklı alanda yazılar yazan ve görüşlerini ifade eden Nietzsche, modern felsefede özellikle postmodernizm ve egzistansiyalizm alanlarında etkili olmuştur. Ahlak felsefesinin temel konularından olan “iyi ve kötü” üzerinde de birçok görüş dile getiren Nietzsche, iyinin ve kötünün “neye ya da kime göre” nitelendirildiği soruna da cevap aramıştır. Tüm değerlerin bir “görecelilik esasına göre” ele alınması gerektiğini savunan Nietzsche, günümüzde “psikolog olan ilk filozof” olarak da tanınmaktadır.
Analitik felsefe üzerinde farklı alternatif görüşler de dile getiren Wilhelm Nietzsche, 1900 yılında yaşama veda etmiştir. kaynak: Merakname


Nietzsche-sozleri

 

*

adem özbay

22 Mart 2013

www.ademozbay.com

Bir önceki yazımız olan 28 Mart 1991 tarihinde ne oldu dersiniz? başlıklı makalemizde altınköprü katliamı, altınköprü katliamı nasıl oldu ve altınköprü şehitleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir