Değinmeler

Bizim dünyamızda bir taraftan intihar methiyesi yapılırken bir taraftan intiharlar duyulmasın diye köşe kapmaca...
Sayfa 1 / 23