Durma!

Durma!

Ne kadar hızlı yürüyorum yolları deyip, Bir nefeslenmek bir soluklanmak istersen, Acılara yenildim,...